EUROPE DIRECT Zadar

EUROPE DIRECT Zadar član je mreže Europe Direct u Hrvatskoj, koja je pak dio sveeuropske mreže centara. Ovi centri približavaju Europu ljudima na terenu i potiču ih da se uključe u rasprave o budućnosti EU-a. 

Mrežom upravlja Europska komisija, a zadarski centar dio je Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.

"Možete nam se obratiti s pitanjima o politikama, programima i prioritetima EU-a te sudjelovati u događanjima na temu budućnosti EU-a. Posjećujemo i škole, u kojima održavamo prezentacije, vodimo rasprave o EU-u i dijelimo službene publikacije. Sve naše usluge besplatne su za sve uključene građane. Međutim, ne možemo nuditi pravne savjete niti tumačiti zakonodavstvo EU-a.

Više informacija o centrima u državama članicama EU-a, uključujući Hrvatsku, pronađite ovdje.


Ispis