Image

EUROPE DIRECT Zadar

EUROPE DIRECT Zadar član je mreže Europe Direct u Hrvatskoj, koja je pak dio sveeuropske mreže centara. Ovi centri približavaju Europu ljudima na terenu i potiču ih da se uključe u rasprave o budućnosti EU-a. 

Mrežom upravlja Europska komisija, a zadarski centar dio je Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.

"Možete nam se obratiti s pitanjima o politikama, programima i prioritetima EU-a te sudjelovati u događanjima na temu budućnosti EU-a. Posjećujemo i škole, u kojima održavamo prezentacije, vodimo rasprave o EU-u i dijelimo službene publikacije. Sve naše usluge besplatne su za sve uključene građane. Međutim, ne možemo nuditi pravne savjete niti tumačiti zakonodavstvo EU-a.

Više informacija o centrima u državama članicama EU-a, uključujući Hrvatsku, pronađite ovdje.

Adresa: Put Murvice 14, Zadar
Telefon: +385 23 233021
E-pošta: europe.direct@zadra.hr
Radno vrijeme: Ponedjeljak - Petak: 08.00 – 15.00

Image
Image