15 Lipanj 2021

EUROPE DIRECT Zadar u druženju s novinarima predstavio rezultate članstva u Uniji

Svoju viziju budućnosti Europske unije zadarske novinarke i novinari podijelili su u petak, 28. svibnja 2021. godine na druženju s voditeljicom centra EUROPE DIRECT Zadar.

Naime od 1. svibnja 2021. godine s radom je započela nova generacija centara EUROPE DIRECT diljem EU-a. Među više od 420 centara u zemljama članicama Unije je i EUROPE DIRECT Zadar kojim upravlja Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA. Uloga Centra je biti poveznica između institucija EU-a i građana. Jedna od aktivnosti je i suradnja s regionalnim i lokalnim medijima.

Kroz druženje u Maškovića hanu u Vrani, čija je obnova financirana sredstvima EU-a, predstavljene su aktivnosti Centra EUROPE DIRECT Zadar i Konferencije o budućnosti Europe, dok su okupljeni predstavnici medija iznijeli svoje prijedloge i sugestije o budućnosti Europe.

Predstavljene su i rezultati članstava u Uniji, tj. projekti financirani bespovratnim sredstvima EU-a.

Zadarska županija i Europska unija

Republika Hrvatska od 1. srpnja 2013. godine je članica Europske unije. U razdoblju od 2013. godine do 8. travnja 2021. razlika između uplaćenih sredstava iz proračuna Europske unije u proračun Republike Hrvatske i sredstava uplaćenih iz Proračuna RH u proračun EU iznosi 37,97 milijardi kuna u korist proračuna RH.

Iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) za razdoblje 2014. – 2020. godine Republici Hrvatskoj je na raspolaganju ukupno 10,73 milijardi eura (81,56 mlrd kn). U tom razdoblju na području Zadarske županije ugovoreno je 1.375 projekata iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, ta ugovorena bespovratna sredstva iznose 3,373,950,767.81 HRK. Zadarska županija među vodećima je Republici Hrvatskoj u korištenju sredstava iz fondova EU, četvrta je po broju ugovorenih projekata i osma po visini ugovorenih sredstava.

Kao primjere projekata financiranih sredstvima fondova Europske unije na području Zadarske županije navodimo nekoliko primjera projekata trenutno u provedbi ili su nedavno završeni. Projekti su odabrani s ciljem prikaza raznovrsnosti područja ulaganja.

 1. Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA trenutno provodi više projekata usmjerenih na klimatske promjene i osnaživanje otpornosti žurnih službi.
  • Projektom PEPSEA se želi povećati veći stupanj zaštite zatvorenih i osjetljivih dijelova mora te priobalja od iznenadnih onečišćenja izlijevanjem ulja i opasnih supstanci s brodova. Direktno se utječe i na zaštitu načina života stanovništva uz obalno područje Jadranskog mora i očuvanje biološke raznolikosti. Za planirane aktivnosti projekta PEPSEA - Protecting the Enclosed Parts of the Sea in Adriatic from Pollution planiran je proračun od 2.900.570,30 eura, pri čemu je udio Agencije ZADRA NOVA kao vodećeg partnera iznosi 591.308,90 eura. Bespovratna EU sredstva u iznosu od 85% ukupne vrijednosti projekta osigurana su kroz Program europske teritorijalne suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska. Provedba projekta započela je 1. siječnja 2019. godine i predviđeno mu je trajanje do 30. lipnja 2022. godine. U projektu sudjeluje osam partnera, četiri hrvatska i četiri talijanska.
  • Projektom STREAM će se unaprijediti sustav praćenja i povećati upravljačke sposobnosti za brzo reagiranje u slučaju iznenadnih i velikih poplava. Izradit će se karte od rizika od poplave i razvit će se plan upravljanja za rizike od poplave. Kroz projekt će se razviti modeli predviđanja poplava, educirat će se članovi stožera za zaštitu i spašavanje kao i pripadnici hitnih službi, izradit će se sustavi pametne odvodnje, tzv. Kišni vrtovi, a uz njih će se nabaviti i oprema koja će služiti Stožeru civilne zaštite Zadarske županije kod intervencija pri sprječavanju poplava. Projekt STREAM ukupne je vrijednosti veće od 9,4 milijuna eura sufinanciranih iz programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. Uz Agenciju za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, kao vodećeg partnera, u partnerstvu je još 20 institucija, ustanova i tijela javne vlasti iz Hrvatske i Italije. Vrijeme provedbe projekta je od travnja 2020. do prosinca 2022. Projektni partneri s područja Zadarske županije a raspolaganju imaju nešto više od dva milijuna eura za implementaciju projektnih aktivnosti. Uz Agenciju za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, projektni partner iz Zadarske županije je i Sveučilište u Zadru.
  • Projektom ADRIREEF se želi postaviti osnova za ekonomsku valorizaciju grebena u Jadranskom moru s naglaskom na marikulturu i turizam u svrhu jačanja sektora plave ekonomije i povećanja zaposlenosti. Sva oprema koja se nabavlja u sklopu ovog projekta, oprema je s najmanjim utjecajem na okoliš. Projekt je financiran iz Programa europske teritorijalne suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.814.830,00 eura s intenzitetom potpore od 85% te iznos bespovratnih EU sredstava iznosi 2.392.50 eura. Projekt je započeo s provedbom 1. prosinca 2018 godine i traje do 30.11.2021.
  • Projektom AdriaClim (Climate change information, monitoring and management tools for adaptation strategies in Adriatic coastal areas) će se poboljšati razvoj i poboljšanje postojećih sustava praćenja klimatskih promjena kroz poticanje razvoja strateških dokumenata i planova prilagodbe aktualnim promjenama. Kroz pilot projekt AdriaClim ZADRA NOVA implementira pionirsko inovativno rješenje za navodnjavanje Aquaweb uz pomoć kojeg se prikuplja i skladišti vlaga iz zraka koja se dalje distribuira za navodnjavanje poljoprivrednih  površina. Ciljana skupina projekta su: poljoprivrednici, predstavnici odgojno obrazovnih instituciju te organizacije civilnog društva koje su direktno vezane za ruralni razvoj. Projekt AdriaClim financiran je iz Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska. Partnerski konzorcij čini 19 partnera iz Hrvatske i Italije. Vodeći partner je Regionalna agencija za zaštitu okoliša i energetiku Emilia Romanga, a Agencija ZADRA NOVA sudjeluje u ulozi projektnog partnera. Provedba projekta je započela 1. siječnja 2020. i traje 36 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta iznosi 8.823.415,00 eura, od čega je 85% bespovratnih sredstava financiranih iz ERDF-a u sklopu Interreg programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska. Ukupan iznos s kojim raspolaže ZADRA NOVA iznosi 319.550,00 eura.
  • FIRESPILL - Agencija ZADRA NOVA pruža tehničku pomoć provedbi projekta Zadarskoj županiji. Cilj je povećati ukupni kapacitet hitnih službi za prekogranični rad u rješavanju prirodnih katastrofa na Jadranu. Provedba projekta započela je 1. travnja 2020., a predviđeno trajanje je do 31. 12.2022. godine. Ukupna vrijednost projekta je 16.492.799,60 eura, a iznos za Zadarsku županiju iznosi 410 tisuća eura te se projekt sufinancira iz Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska.
  • CASCADE - Agencija ZADRA NOVA pruža tehničku pomoć provedbi projekta Gradu Ninu. Cilj projekta je obnova ugroženih vrsta i podrška integriranom upravljanju uz koordinirane i usklađene akcije koje uključuju praćenje, promatranje, moderiranje i upravljanje kako bi se poboljšalo znanje i procijenila ranjivost kopnenog, obalnog i morskog okoliša i ekosustava u Hrvatskoj i Italiji. Projektom će se pratiti kretanje morskih struja u području ninske luke i uvesti će se najbolji modeli za sprječavanje taloženja mulja s ciljem podizanja kvalitete morske vode i morskog dna. Cilj je zadržati nesmetan protok prometa u luci i svesti zagađenje na minimum. Proračun Grada Nina u projektu iznosi preko 250 tisuća, a ukupna vrijednost projekta iznosi 5.817.547,00 eura. Sufinanciran je iz Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska.
 2. Agencija ZADRA NOVA u suradnji s Medicinskom školom Ante Kuzmanića Zadar provodi projekt „Unaprjeđenje infrastrukture Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva“ ukupne vrijednosti 48.854.118,01 HRK. Bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj projekt se financira u iznosu od 30.000.000,00 HRK. Projektom Unaprjeđenje infrastrukture Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva uspostavlja se infrastruktura za modernizaciju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja prilagođenog potrebama gospodarstva uz poticanje inkluzivnosti. U Medicinskoj školi Ante Kuzmanića Zadar osigurat će se uvjeti za odvijanje programa obrazovanje i osposobljavanja prilagođeni regionalnim potrebama tržišta rada i suvremenim dostignućima u zdravstvu. Uz to škola paralelno provodi i projekt „MEDICINSKA+: Unaprjeđenje rada Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva“ ukupne vrijednosti 43.232.316,541 HRK, te se u 100% iznosu financira iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je usmjeren na uvođenje novih programa obrazovanja i osposobljavanja i unaprjeđenje kadrovskih uvjeta. Uz to, Zadarska županija ima još jedna regionalni centar kompetentnosti – Strukovnu školu Vice Vlatkovića, koja je regionalni centar kompetentnosti u sektoru strojarstva te Agencija sa školom također provodi dva projekta financirana EU sredstvima u ukupne vrijednosti preko 63 mil. HRK. Agencija ZADRA NOVA je kao regionalni koordinator pružala stručnu i tehničku pomoć u pripremi i sad provedbi ova četiri projekta. Angažman Agencije na ovim projektima omogućuje projekt ZADRA NOVA ZA VAS kroz koji se financira rad djelatnika Agencije, a usluge provedbe ne stvaraju financijski teret za prijavitelja i partnere. Projekt je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
 3. Opća bolnica Zadar provodi projekt „Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju Opće bolnice Zadar te adaptacija i opremanje dnevne bolnice Službe za kirurgiju" financirani iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ukupna vrijednost odobrenog projekta je 49.999.845,00 HRK od čega su ukupni prihvatljivi troškovi projekta 49.998.615,00 HRK koji se u 100% iznosu sufinanciraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Agencija ZADRA NOVA je u suradnji s OB Zadar pripremala ovaj projekt.
 4. Eko d.o.o. s partnerima provodi projekt „Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje“, koji se sufinancira sredstvima EU u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Projekt CGO Biljane Donje vrijedan je 377.326.793,56 HRK, a udio financiranja je: bespovratna sredstva u maksimalnom iznosu do 266.588.926,19 HRK (70,652%) iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.; nacionalni udio (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost) u maksimalnom iznosu do 73.005.188,01 HRK (19,348%); lokalni udio (županija, gradovi i općine na području Zadarske i dijela Ličko-senjske županije) u iznosu od 37.732.679,36 HRK (10%).
 5. Projekti vodno-komunalne infrastrukture
  • Odvodnja d.o.o. Zadar provodi projekt „Poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zadar-Petrčane“. Projekt obuhvaća ulaganja u sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Zadar-Petrčane. Ukupni troškovi projekta iznose 567.052.215,00 HRK, a od ukupno prihvatljivih troškova ulaganja od 453.641.772,00 HRK oko 69,14% odnosno 313.659.754,75 HRK financirat će se putem bespovratnih sredstava EU. Preostalih oko 30,86% u visini od 139.982.017,25 HRK sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.
  • Projekt „Aglomeracija Nin-Privlaka-Vrsi“ - Prihvatljivi troškovi projekta iznose 317.776.078 HRK od čega Europska unija sufinancira ovaj projekt s 224.974.341 HRK bespovratnih sredstava dok je preostali iznos od 92.801.737 HRK pokriven nacionalnim sredstvima. Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) iznosi 397.220.098 HRK.
 6. Sveučilištu u Zadru provodi projekt „Studentski smještaj i prehrana u Novom kampusu“, za koji je Sveučilišta u Zadru dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 67.433.433,38 HRK, a ukupna procijenjena vrijednost projekta je 74.480.127,22 HRK. Razliku sufinanciranja Sveučilište je osiguralo od Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 13.985.015,15 HRK te od Grada Zadra u iznosu od 6.236.223,70 HRK. U novoj zgradi studentske menze sa studentskim paviljonima u Novom kampusu Sveučilišta u Zadru bit će smješteno ukupno 284 studentice i studenta. Zgrada će imati tri paviljona za smještaj s ukupno 129 soba: šest jednokrevetnih, 91 dvokrevetne i 32 trokrevetne sobe. Studentski restoran će imati 500 sjedećih mjesta, posluživat će 3.800 obroka dnevno.
 7. ITU mehanizam grada Zadra
  • Grad Zadar provodi projekt „Centar za mlade - Rekonstrukcija Centra za mlade i izrada novog urbanističkog rješenja prostora bivše vojarne u ulici Stjepana Radić u Zadru“ sufinanciran iz Poziva na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava za strateški projekt u okviru Specifičnog cilja 6e2 "Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i/ili industrijska područja) unutar ITU" iz Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.". Ukupna vrijednost projekta je 39.870.743,71 HRK, od čega su 33.150.000,00 HRK bespovratna EU sredstva. Projektom se brownfield prostor bivše vojarne u ulici Stjepana Radića, kao i bivši vojni kompleks, obnavlja i ponovno stavlja u funkciju kako bi se postojeći, trenutno neiskorišteni prostor, ponovno upotrebljavao i služio zajednici.
  • Projektom „Izgradnja infrastrukture poduzetničke zone Crno - faza I“ započet će se s prvom fazom izgradnje komunalne infrastrukture Poduzetničke zone Crno, što predstavlja prvi korak u realizaciji jednog od najznačajnijih gospodarskih strateških projekata Grada Zadra, koji ima za cilj potpunu gospodarsku afirmaciju UP Zadra i Zadarske županije. Ukupna vrijednost projekta je 35.307.363,46 HRK, te je kroz Europski fond za regionalni razvoj osiguran bespovratni iznos od 28.272.000,00 HRK.
  • Projektom „Razvoj i implementacija inteligentnog prometnog sustava i rekonstrukcija prometnice sa prioritizacijom vozila javnog prijevoza i biciklističkom stazom u gradu Zadru“ će se razviti i implementirati inteligentni prometni sustav i rekonstruirati prometnica sa prioritizacijom vozila javnog gradskog prijevoza i biciklističkom stazom u gradu Zadru, s ciljem povećanja učinkovitosti prometnog sustava urbanog područja Zadar. Ukupna vrijednost projekta je 35.083.931,15 HRK, te je kroz Kohezijski fond osiguran bespovratni iznos od 26.698.048,51 HRK.
 8. Grad Zadar u suradnji s partnerima među kojima je i Agencija ZADRA NOVA, provodi projekt „ZADAR BAŠTINI – Integrirani kulturni program Grada Zadra 2020“ financiran iz Javnog poziva „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“, u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta je 66.461.390,13 HRK, uz sufinanciranje od 85%. U okviru projekta se rekonstruira i oprema Providurova palača te se obnavljaju Bedemi zadarskih pobuna, pojedinačna nepokretna kulturna dobra.
 9. Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj Zadarske županije trenutno provodi dva velika projekta sufinancirana EU sredstvima, a kojima je središnja aktivnost izgradnja sustava navodnjavanja, to su projekti:
  • Izgradnja Sustava javnog navodnjavanja Lišansko polje, područje Žažvić, u kojem proračun Zadarske županije iznosi od 32.309.630,00 HRK od čega iznos potpore od strane EU iznosi 85%.
  • Izgradnja Sustava javnog navodnjavanja Baštica II faza-podsustav Smilčić, u kojem proračun Zadarske županije iznosi od 22.889.973,00 HRK od čega iznos potpore od strane EU iznosi 85%,
 10. Ustanova INOVAcija pripremila je i provodi infrastrukturni projekt financiran iz programa „Razvoj poslovne infrastrukture“: Centar za kreativne industrije – specijalizirani poslovni inkubator (nositelj projekta je Ustanova Inovacija) – vrijednost projekta 166.449 HRK od čega su bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj 19.972.831 HRK, a bespovratna sredstva Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta 1.918.177 HRK.Ujedno je u sklopu istog programa, INOVAcija bila partner u provedbi projekta „Centar za razvoj i edukaciju Poličnik“. Ukupna vrijednost projekta  bila je 25.571.601 HRK, od čega je iz Europskog fonda za regionalni razvoj prijavitelju – Općini Poličnik bespovratno odobreno 19.975.503,14 HRK.
 11. Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA pripremila je i provodi projekt „ZADRA NOVA ZA VAS“ sufinanciranog bespovratnim sredstvima iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 33.050.497,28 HRK (bespovratna sredstva iznose 85%, odnosno 28.092.922,67 HRK). Svrha projekta je povećati korištenje dostupnih sredstava iz EU fondova kroz pružanje potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Zadarske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za pripremu i provedbu projekata te kroz jačanje kapaciteta lokalne i područne (regionalne) samouprave za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava iz EU fondova. Projektom ZADRA NOVA ZA VAS financira se rad djelatnika Agencije, pa tako primjerice Agencija može pružati tehničku pomoć javnopravnim tijelima bez da financijski opterećuje onoga kome pomoć pruža. U ovom trenutku Agencija pruža tehničku pomoć u provedbi 30 projekta vrijednih preko 450 mil. HRK te je tijekom 2021. godine za prijavu na natječaje i pozive za bespovratna sredstva iz europskih fondova pripremila 21 projekt.